Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
EEG is de afkorting van Elektro Encefalo‐Grafie, wat vrij vertaald “elektrisch hersenschrift” betekent. Een EEG‐apparaat meet de elektrische signalen die door hersencellen worden geproduceerd wanneer ze actief zijn. Het EEG‐apparaat is een soort muts waarin zich elektroden bevinden die de elektrische signalen van de actieve hersencellen oppikken. Afhankelijk van het doel van het onderzoek varieert de duur van een EEG‐ registratie van ongeveer 1 uur tot ongeveer 4 uur. Voor het uitwerken van de metingen kan informatie over uw hersenstructuur nodig zijn. In die gevallen zal ook aansluitend aan het EEG‐onderzoek een MRI‐scan worden gemaakt.

Wat u kunt verwachten tijdens een EEG onderzoek

Een EEG‐onderzoek verloopt meestal als volgt. U neemt plaats in een stoel in een afgezonderde kamer. Vervolgens wordt de EEG‐muts over uw hoofd geschoven. Om het elektrische signaal zo goed mogelijk te kunnen meten wordt er vervolgens bij elke elektrode‐ locatie een kleine hoeveelheid geleidende gel aangebracht. Hierna, worden de elektroden daadwerkelijk bevestigd aan de muts. Voor het onderzoek is het vaak belangrijk dat u uw ogen zo min mogelijk beweegt. Om te controleren of dit voldoende goed lukt, worden enkele elektroden rond uw ogen geplakt met behulp van stickertjes. Tot slot worden twee kleine elektroden aangebracht bij uw oren. Deze elektroden dienen als referentie voor het signaal. Vervolgens wordt gecontroleerd of alle elektroden een goed signaal afgeven. Hierna kan het daadwerkelijke experiment beginnen. 

Tijdens de metingen is de deur van de afgezonderde kamer dicht, maar niet op slot. De onderzoeker kan u via een videocamera zien en via een intercom met u praten. Soms worden tijdens het onderzoek, voor strikt wetenschappelijke doeleinden, video‐ en/of audio opnames gemaakt. De onderzoeker zal u hierover altijd ruim voor deelname informeren. Na afloop van het experiment krijgt u de gelegenheid om de geleidende gel uit uw haar te spoelen. Alle voorzieningen daarvoor worden verzorgd. 

Wat er van u wordt verwacht

Voorbereiden op een EEG onderzoek

U hoeft niets voor te bereiden voor een EEG‐onderzoek. Wel kan u gevraagd worden om piercings of oorbellen af te doen tijdens het onderzoek, om verstoring van het EEG‐signaal te voorkomen. 

Kan ik deelnemen aan EEG onderzoek? 

In principe kan iedereen meedoen aan EEG onderzoek. Kijk wel altijd goed welke doelgroep er wordt gezocht voor het onderzoek waar u zich voor inschrijft, en of u behoort tot die doelgroep.